Xeer-nidaameedka Tirsi 5/2011 Xeer-nidaameedka golaha xildhibaanada eek u soo baxay maamulka shaqaalaha Xafiiska Hanti Dhawrka Guud: Madaama qodobka 7(2) ee bayaanka ku soo baxay dib u Asaasida Xafiiska Hantidhawrka Guud ee Deegaanka lagu xeeriyay in xafiisku u toos u hoostagayo Golaha Xildhiibaanada ee Deegaanka islamarkaana u yelanayo nidaam u gaara oo lagu maamulo hantidhawrayaasha iyo xirfadlayaasha kale ee xafiiska, loo baahday in la soo saaro Xeer lagu maamulo Shaqaalaha Xafiiska; Xeer-nidaameedka Tirsi 5/2011 Download

Bayaanka dib u aasaasida Xafiiska Hanti Dhawrka Guud Dawlada Deegaanka Soomaalida Dawnload bayaanka 182/2011

What social and economic factors led to the growth of cities in late get switched here medieval europe.

Close Menu