Shaqooyinka uu qabto Geedi-socodka Hantidhawrka Gudaha

  • Wuxuu diyaariyaa qorshaha hantidhawrka gudaha;
  • Wuxuu baadhis hantidhawr ku sameeyaa xisaabta dakhliga, kharaashka, lacagaha la soo xereynayo iyo lacagaha la bixinayo, iyo miisaaniyada iyo hantida xafiiska.
  • Hab wafaaqsan natiijadii warbixinta hantidhawr ee xafiiska ee sanad-miisaaniyadeedkii hore ayay dabagalan in la qaaday talaabooyin sixitaan islamarkaana waxay ku wargaliyaan qaybaha ay khuseyso.
  • Hawlaha shaqo ee g/socodka ayay todobaad kasta ay qiimayn ku sameeyaan, waxay suurogaliyaan in shaqaalahu sii adkeeyo islamarkaana iska saxo dhalliilihii ka muuqday waxqabadkii sannad-miisaaniyadeedkii la soo dhaafay;
  • Waxay xaqiijiyaan in xafiisku kharashaadka dawladda ku bixiyay hab wafaaqsan shuruucda, xeerka iyo awaamiirta maaliyadda.
  • Waxay u kuurgalaan islamarkaana masuulka sare ee xafiiska la socodsiiyaan caqabadaha iyo halista ku gadaamaan hawlgallada xafiiska, wuxuuna tilmaama afkaarta xalka ah, islamarkaana talo-bixin ayay ka dhiibtaan, sidoo kale, waxay kaalin lama huraan ah ka gaystaan adeegyada la talinta.
  • Waxay fuliyaan ama sameeyaan hantidhawrka waxqabad;
  • Waxay ka talo-bixiyaan arrimaha la halmaala nidaamyada xakamaynta iyo waxqabadka.

In the essence, how to reach my dream becomes https://dissertationauthors.com/ a great writer.

Close Menu