Shaqooyinka uu qabto Geedi-Socodka Iibka, maaliyada iyo Maamulka Hantidu

  • Miisaaniyada iyo xisaabaadka xafiiska ayay hab wafaaqsan xeerka iyo awaamiirta ay ku maamulaan islamarkaana, hagaan;
  • Waxay diyaariyaan miisaaniyada xafiiska oo wata qorshaha iyo barnaamijka xafiiska, marka la ansixiyana hab waafaqsan xeerka ayay ku dhaqangaliyaan;
  • Miisaaniyad sannadeedka xafiiska ee loogu baahan yahay mushaharka, gunnada shaqaalaha iyo kharashaadka hawl-fulinta iyo mashaariicaha ayay hab waafaaqsan awaamiirta la bixiyo ay xilliga ku haboon intay ku soo diyaariyan oo ay isku soo xidhaan ayay si go’aan looga gaadho waxay u soo bandhigaan heerarka kala duwan ee go’aan gaadhista, marka miisaaniyada la ansixiyo ee la shaaciyo ayay iyagoo kaashanaya qaybaha ay khuseyso ayay suurtagaliyaan ja-jaabinta miisaaniyada islamarkaana waxay suuragalin in hannaan munaasib ah oo fir-fircoon loo gaadhsiiyo, waxay suuragaliyaan in xilliga ku habboon xisaab-xidh la sameeyo.
  • Waxay had iyo jeer intay xogaha xisaabaadka isu-uruuriyan ay la socodsiin qaybaha ay khuseyso;
  • Waxay qabtaan hawlaha kale ee la halmaala arrimaha xisaabaadka iyo miisaaniyada;
  • Waxay hannaan munaasiba u daryeelaan islamarkaana maamulaan, xafidaan hantida iyo gaadiidka xafiiska; haddii ay xumaadaana xilliga ku habboon intay dayactiraan ayay suuragaliyaan sidii ay adeeg u bixin lahaayeen.
  • Waxay shaqooyinka xafiiska u dhamaystiraan adeegyada xafiis ee lagama maarmaanka ah, waxay suuragaliyaan alaabta dhamaata iyo hantida joogtada ahba in xilliga ku habboon loo soo iibiyo, sidoo kale waxay u kuurgali in hannaan munaasib ah loo isticmaalayo.
  • Waxay qorsheeyaan islamarkaana fuliyaan hawlaha Iibka, maamulka hanitda iyo maaliyada xafiiska, waxay qaadaan tallaabooyinka lama huraanka u ah arrimahani.

Antes de solicitar un DineroDaily crédito por internet es importante tener presente algunos factores.

Close Menu