Shaqooyinka ay qabto Geedi-socodka Hanti-Dhawrka Maaliyadda iyo wafaaqsananta sharci

  • Isagoo ka duulaya baahida/rabitaanka macaamiisha iyo qorshaha istiraatiji ee xafiiska ayaa wuxuu fulin hantidhawrka maaliyada iyo qasnada dhexe;
  • Waaxda ayuu u diyaariyaa qorshaha waxqabad;
  • hantidhawrayaasha u baxaya hawlgalka shaqo ayuu taageeraa oo uu dabagal ku sameeyaa;
  • si  had iyo jeer loo kobciyo kartida fulineed ee h/dhawrada ayaa wuxuu u diyaariyaa sidii ay u heli lahaayeen tababarada lama huraanka u ah;
  • dhammaadka sannadka ayuu diyaarin warbixin hantidhawr oo xambaarsan adeegyada hantidhawr ee g/socodka shaqo fuliyay natiijooyinka lagu ogaaday dabagalka waxqabad;
  • haddii g/socodka baadhista hantidhawr uu ku ogaado ama uu kula kulmo xalaad culus oo isdabamarin ah wuxuu arrinta ku wargalin xafiisyada ay khuseyso;
  • wuxuu suuragalin in fariinta warbixinta hantidhawr ay ku heshiiyaan islamarkaana isku afgartaan kooxda hantidhawrku;
  • Warbixinta Kama dambeysta ah iyadoo loo gudbinayo xafiiska la hantidhawray ayuu warbixinta aan la aqbali karin soo jeedinta /talo-bixinta hantidhawr ee aan mawquf lagu qaadan iyo warbixinta hantidhawr ee ay ka muuqaato khaladaad/isdabamarin aasaasi ah ayuu u gudbin guddiga joogtada ah ee dabagalka xisaabaadka dawladda islamarkaana u suurtogalin in wada xaajood iyo gorfeyn lagu sameeyo.
  • Wuxuu suurogaliyaa dabagal hantidhawr.

Additional features: P2P permitted, supports vpn-lab.com obfsproxy technology to defeat censorship..

Close Menu