Shaqooyinka uu qabto Geedi-Socodka Hanti-Dhawrka Waxqabadku

 • hantidhawrayaasha u baxaya hawlgal shaqo ayuu tageerada oo dabagal ku sameeyaa;
 • si had iyo jeer loo kobciyo kartida fulineed ee habntidhawrada wuxuu suurtogalin sidii ay u heli lahayeen tababarada lama huraanka u ah;
 • dhamaadka sanadka ayuu diyaarin warbixin hantidhawr oo xambarsan adeegyada hantidhawr ee agaasinku fuliyay iyo natiijooyinka lagu ogaaday dabagalka waxqabadka;
 • inta la xulo nuxurka hantidhawr ayay suuragalin in lagu xafido/kaydiiyo database;
 • waxay fuliyan hawlaha indho-indhaynta iyo cabiirada;
 • waxay diyaariyan barnaamijka hantidhawr;
 • waxay taabogaliyan baadhis hantidhawr oo faah-faahsan;
 • waxay warbixinta hantidhawr ee kama dambeeysta ah u gudbin xafiiska la hantidhawray iyo Guddiga joogtada ah ee dabagalka xisaabaadka dawladda;
 • waxay wada xajood iyo falanqeeyn la yeeshan Guddiga joogtada ah ee dabagalka xisaabaadka dawladda;
 • waxay xafiisyada la hantidhawray u diran natijaada baadhista hanti-dhawr;
 • waxay fuliyan ama fulintooda suuragaliyan hantidhawrka waxqabadka si loo xaqiijiyo in xafiisyada dawladda deegaanku iyo shirkada dawliga ee horumarinta ay hawlaha ay qabteen yihiin kuwo loo fuliyay hannaan dhaqaalaysan oo waafaqsan sharciga islamarkaana lagu guulaystay yoolkii looga gol-lahaa;

the scarlet pimpernel was one permalink by redheadedleprechaunjul23 the scarlet pimpernel was one my older sister read aloud it to us when I was younger and I fell in love with the story.

Close Menu